Scripties Belgie

student met laptop
scripties Belgie
Er staan scriptiebanken van 11 Vlaamse hogescholen en 5 universiteiten op de website van Scriptiebank.be.

KU Leuven
De De Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) is de grootste universiteit van Belgie en Nederland. Er zijn voor het academiejaar 2014-2015 meer dan 55.000 studenten ingeschreven. Ruim 46.000 komen uit Belgie. Op de tweede plaats staat Nederland 1900 studenten gevolgd door China met 744 studenten. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen is het grootst met 9006 inschrijvingen gevolgd door, Faculteit Geneeskunde (7872), Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen (5927) en Faculteit Rechtsgeleerdheid (5507). De kleinste faculteit is Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht met 342 inschrijvingen. Iets meer dan 40.000 studenten leren in Leuven. Daarnaast heeft de universiteit ook een aantal campussen op andere locaties zoals in Antwerpen, Mechelen en Kempen.
Iets meer dan 41% doet een bachelor studie en bijna 30% een eerste master. Er waren in 2012 55 Nederlandstalige bacheloropleidingen en 133 initiële masteropleidingen. Van de masterstudies zijn er 45 volledig in de Engelse taal. Er zijn iets meer dan 1000 professoren en ruim 4500 doctorandi. Meer informatie is te vinden op inschrijvingsaantallen.

Antwerpen
De Universiteit van Antwerpen heeft in 2014 ruim 19.000 studenten en telt 9 faculteiten. In de bibliotheek zijn de databases, collecties, e-books, catologi en de academische bibliografie.

Scriptie & onderwijs

Scriptiehulp
Bekende scriptieprijzen in Nederland
Thuisstudie volgen
Kennisbanken
Scriptie Accountancy