Scriptieprijzen

award winnen

Bekende scriptieprijzen in Nederland

Erik Hazelhoff Roelfzema prijs
De Biografie prijs is een literaire prijs die iedere twee jaar wordt gehouden. Er zijn twee prijzen te verdienen. De Erik Hazelhoff Jong Talentprijs is voor de beste Nederlandstalige- of Engelstalige masterscriptiptie. De Biografieprijs is voor diegene die de beste Nederlandstalige biografie schrijft. De winnaars ontvangen een auteurscontract en een prijs van €5000.

Netspar thesis award
Studenten aan de universiteit die een thesis of proefschrift schrijven over een onderwerp gerelateerd aan Netspar’s research programma maken kans op 3 prijzen van 3000 euro. De inschrijving moet voor 16 oktober 2019 verstuurd worden. De grootste prijzen van Netspar (€250.000-€500.000) zijn voor groepen researchers met de beste grootschalig projecten. Netspar is een netwerk van ministeries, pensoenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen.
Vlaanderen
Vlaamse studenten kunnen zich opgeven voor de Vlaamse Scriptieprijs. De scripties komen in de Scriptiebank terecht. Tevens zorgt de organisatie voor publiciteit door kranten, dagbladen en internet in te schakelen. Iedere master of bachelorstudent mag zich inschrijven; alleen of in een groep.

Geert Grote Pen
De Stichting Geert Grote Pen reikte ieder jaar een prijs uit voor de beste masterscriptie filosofie. De scriptie moest in het Nederlands geschreven zijn. De winnaar won €2500.

Scripteprijs ZiPconomy
Masterstudenten die zich richten op veranderingen op de arbeidsmarkt en flexibilisering kunnen meedingen om deze prijs van 2500 euro. De prijs werd in 2014 voor de derde keer gehouden. De inschrijving is open tot september waarna uit een shortlist drie genomineerden gekozen worden. Zij mogen een presentatie van hun onderzoek doen in het SER gebouw. Na afloop koos de jury (in 2014) de winnaar van de ZiPconomy Scriptieprijs.

SER
De SER Scriptieprijs moet uiteraard over een sociaaleconomisch onderwerp van de SER gaan. De winnaar van 2014 had als onderwerp gekozen Vervoersarmoede op Zuid. Hij won 2000 euro en mag een dagje meelopen met de voorzitter van de SER.

Scriptieprijzen voor rechten, financien en verzekering
Op de website van de Universiteit van Amsterdam UVA staat een lijstje met diverse instanties die prijzen toekennen aan scripties over (mogelijk) juridische onderwerpen. Een paar namen zijn: BMM Student Award (Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht), Brinkhof XS4ALL Internetscriptieprijs en de Generali AM Innovatiescriptieprijs.

Onderwijsconferentie NL2025
Onderwijsconferentie 2025: Een succesvolle loopbaan dankzij het onderwijs?