Scriptie accountancy

Betalen voor hulp
In dit artikel in de Volkskrant wordt geschreven over betaalde scriptiebegeleiding. Veel studenten hebben moeite om een afstudeerverslag te schrijven op academisch niveau. Er zijn daarom tientallen kleine bedrijfjes in dit gat van de markt gesprongen. Een uur scriptiehulp kost tussen de 35-60 euro. Officieel is het (mee)schrijven aan een scriptie verboden. In werkelijkheid is het voor een flinke groep studenten een bijna onmogelijke taak om een goed verslag te schrijven. In het krantenartikel vertelt een voormalig accountancy student aan de Erasmus Universiteit dat zijn scriptie niet academisch genoeg bevonden werd. Hij besloot toen hulp te zoeken bij een scriptieburo voor een ‘persoonlijk begeleidingstraject’. Dit kwam zijn studie ten goede want hij studeerde af met een 8 als eindcijfer.
Deloitte Stage Accountancy
Studenten die een master doen voor Accountancy, Bedrijfseconomie of Finance kunnen solliciteren bij Deloitte voor een betaalde scriptie stage. De scriptiebegeleider geeft een intensieve ondersteuning en advies. Als lid van het Audit team mag je af en toe mee naar klanten van Deloitte. Als de scriptie stage periode geslaagd is kan je een baan krijgen als startend accountant.

KPMG stage
Ook KPMG biedt de mogelijkheid om een scriptie te schrijven bij de audit- en advisorypraktijk. KPMG zoekt universitaire studenten in het (voor)laatste jaar met een bedrijfskundige- of financiele opleiding, informatica, econometrie of financieel recht. Hbo studenten die in het laatste jaar zitten en een opleiding volgen in accountancy, bedrijfseconomie of hospitality management kunnen ook solliciteren. Je krijgt een eigen werkplek, stagevergoeding en een laptop.

Nyenrode
In een document van Nyenrode Business Universiteit staan richtlijnen waar een verslag aan moet voldoen. De onderwerpen behandelen de opbouw van de scriptie, omslag en titelpagina, voorwoord, inhoudsopgave, samenvatting, hoofdtekst, inleiding, probleemstelling en onderzoeksdoel, gebruikte literatuur, dataverzameling, analyse, conclusies en aanbevelingen, bijlagen en bibliografie. Ook wordt ingegaan op de lay-out van het verslag, de tekstopmaak, grafieken, verwijzingen in de tekst en juridische bronnen.